Arena of valor | สามารถเติมได้ปกติ

ใช้ OpenId (16 หลัก) ผู้เล่น ในเกมในการเติมเงิน เช่น 1234567890123456
แพคเกจ ราคา เติมแพค
12 คูปอง 10 บาท   เติมแพคนี้
24 คูปอง
ขายดีที่สุด
20 บาท   เติมแพคนี้
60 คูปอง
ขายดีที่สุด
49 บาท   เติมแพคนี้
110 คูปอง 88 บาท   เติมแพคนี้
185 คูปอง 146 บาท   เติมแพคนี้
370 คูปอง 289 บาท   เติมแพคนี้
620 คูปอง 479 บาท   เติมแพคนี้
1,240 คูปอง 970 บาท   เติมแพคนี้