News ประกาศข่าวสาร & อัพเดท

เนื้อหา วันที่
⏰ เนื่องจากทางร้านถูกนำบัญชีไปใช้ในการโกงเงิน
หากพบเห็นชื่อบัญชีนี้นอกเหนือจากในเว็บไซต์ถือว่าป็นการแอบอ้างทั้งหมด
24/10/2021
หากเติมเงินแล้วไม่เข้าภายใน 30 นาทีให้แจ้งได้ที่ แฟนเพจ หรือ ดิสคอท 25/04/2021